หมวดสินค้า: อุปกรณ์เชื่อม (Fitting)

ข้อลดกลมเชื่อมสแตนเลส เกรด 304#10 Stainless Steel Concentric Reducing Grade 304#10
12-07-2013 Views: 2709
3/4"X1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
1.1/4"x1/2"
1.1/4"x3/4"
1.1/4"x1"
1.1/2"x1/2"
1.1/2"x3/4"
/
/
/
/
/
/
-
/
1.1/2"x1"
1.1/2"X1.1/4"
2"X3/4"
2"X1"
2"X1.1/4"
2"X1.1/2"
2.1/2"X1"
2.1/2"X1.1/4"
/
/
-
/
/
/
-
/
2.1/2"X1.1/2"
2.1/2"X2"
3"X1"
3"X1.1/4"
3"X1.1/2"
3"X2"
3"X2.1/2"
4"X1.1/2"
/
/
-
-
/
/
/
-
4"X2"
4"X2.1/2"
4"X3"
5"X2.1/2"
5"X3"
5"X4"
6"X3"
6"X4"
/
/
/
/
/
/
/
/
6"X5"
8"
/
/


หมวดสินค้า: อุปกรณ์เชื่อม (Fitting)
.: อุปกรณ์เชื่อมเหล็ก ไม่มีตะเข็บ #80 Carbon Steel Butt - Welded Seamless Fittings #80
12-07-2013
.: อุปกรณ์เชื่อมเหล็ก ไม่มีตะเข็บ #80 Carbon Steel Butt - Welded Seamless Fittings #80
12-07-2013
.: อุปกรณ์เชื่อมเหล็กไม่มีตะเข็บ # 40 Carbon Stell Butt - Welded Seamless Fitting, #40
12-07-2013
.: อปกรณ์เชื่อมเหล็กไม่มีตะเข็บ #40 Carbon Bull - Welded Semless Fitting #40
12-07-2013
.: ประเก็นไฟ-ยาง แบบหน้าแปลน ยูเนี่ยน Gaske Asbestos, Rubber, Flanges
12-07-2013
.: อุปกรณ์เกลียวประปา Screwed Pipe Fitting
12-07-2013
.: อุปกรณ์เกลียวสตรีม Screwed Stem Threads
12-07-2013
.: อุปกรณ์เกลียวสแตนเลส เกรด 316 Stainless Steel Screwed Pipe Fittings, Grade 316
12-07-2013
.: อปกรณ์เกลียวสแตนเลส เกรด 304 (ต่อ) Stainless Steel Screwed Pipe Fitting, Grade 304
12-07-2013
.: อุปกรณ์เกลียวสแตนเลส เกรด 304 Stainless Steel Screwed Pipe Fittings, Grade 304
12-07-2013
.: สายอ่อนสแตนเลส Stainless Steel Flexible Hose
12-07-2013
.: อุปกรณ์เชื่อมสแตนเลส เงา Stainless Steel Polish Finish Butt - Welded Fitting
12-07-2013
.: ข้อลดกลมเชื่อมสแตนเลส เกรด 316#10 Stainless Steel Concentric Reducing Grade 316#10
12-07-2013
.: ข้อลดกลมเชื่อมสแตนเลส เกรด 304#40 Stainless Steel Concentric Reducing Grade 304#40
12-07-2013
.: ข้อลดกลมเชื่อมสแตนเลส เกรด 304#10 Stainless Steel Concentric Reducing Grade 304#10
12-07-2013
.: อุปกรณ์เชื่อมสแตนเลส เกรด 316#10 Stainless Steel Butt - Welded Fitting, Geade 316#10
12-07-2013
.: อุปกรณ์เชื่อมสแตนเลส เกรด 304#40 Stainless Steel Butt - Welded Fitting, Geade 304#40
12-07-2013
.: อุปกรณ์เชื่อมสแตนเลสเกรด 304#10 Stainless Steel Butt - Welded Fittings, Grade 304#10
12-07-2013
.: หน้าแปลนสแตนเลส เกรด 304, 316 Stainless Steel Flanges 304, 316
15-07-2013
.: อุปกรณ์เชื่อมเหล็ก มีตะเข็บ Carbon Steel Butt - Welded Seam Fittings
15-07-2013
.: หน้าแปลนเหล็ก Forge Steel Flange
15-07-2013
 
Home  :  บริการ  :  เกี่ยวกับบริษัท  :  ติดต่อเรา  :  วิธีการชำระเงิน
Copyright©2018   www.sne.co.th    E-mail :